מנויים וכרטיסיות בסינמטק הרצליה

Subscriptions and passes for the Herzliya Cinematheque

סינמטק הרצליה מציע חוויה קולנועית עשירה ותכנים מגוונים במחירים נוחים:
סרטים עכשוויים, קלאסיקות, סרטי תעודה, הקרנות טרום בכורה, סרטי ז'אנר, רטרוספקטיבות, מפגשים עם יוצרים, הרצאות, סרטי ילדים ועוד.

The Herzliya Cinematheque offers a rich cinematic experience with diverse content at affordable prices: contemporary films, classics, documentaries, pre-release screenings, genre films, retrospectives, meetings with film-makers, lectures, children’s films, etc.

מנוי שנתי

480 שנתי
 • כניסה חופשית לכל הקרנות התוכניה ללא הגבלה במשך שנה (מעל 270 סרטים בשנה!). 
 • הנחה עבור הקרנות מסחריות ואירועים מיוחדים.
 • פגישות עם יוצרים והרצאות ללא תוספת תשלום.
זמין לקנייה

מנוי שנתי זוגי

800 שנתי
 • כניסה חופשית לכל הקרנות התוכניה ללא הגבלה במשך שנה (מעל 270 סרטים בשנה!)
 • הנחה עבור הקרנות מסחריות ואירועים מיוחדים.
 • פגישות עם יוצרים והרצאות ללא תוספת תשלום.
זמין לקנייה

כרטיסיית 10 כניסות

275 שנתי
 • תקפה להקרנות תוכניה, הקרנות מסחריות, סרטי ילדים והקרנות "שלישי זהב".
 • הנחה עבור אירועים מיוחדים.
 • ניתנת למימוש על מספר אנשים במקביל.
זמין לקנייה

כרטיסיית סינמקט -
6 כניסות לסרטי ילדים

120 שנתי
 • סרטי ילדים למגוון גילאים שונים מדי חודש.
 • מגוון פעילויות יצירה והרצאות המתאימות לילדים.
זמין לקנייה
 1. מנוי שנתי מקנה כניסה חופשית לכל הסרטים המוקרנים בסינמטק הרצליה ומתפרסמים בתוכניית הסרטים החודשית, למעט סרטים חדשים שלא יושכרו ממפיצים אלא יוקרנו בשיתוף פעולה מסחרי המבוסס על מכירת כרטיסים, בקשר אליהם יתאפשר למנויים בלבד לרכוש כרטיסים במחיר מוזל משמעותית. הכניסה החופשית וההנחות יינתנו בכפוף לביצוע התשלום בגין המנוי השנתי במלואו ובמועד.

 2. המנוי תקף למשך שנה מיום ההרשמה. עם תום שנת המנוי יתבטל המנוי מאליו, אלא אם יבוצע חידוש של המנוי בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים באותה עת בסינמטק.

 1. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה,או למכירה, בכל דרך שהיא.

 1.  ניתן להקפיא מנוי פעם אחת בלבד במשך שנת המנוי למשך חודשיים בלבד, וזאת רק באישור מראש של מחלקת המנויים של הסינמטק. לא תבוצענה הקפאות רטרואקטיביות.

 1. בהזמנת כרטיסים מראש יש למסור את מספר כרטיס האשראי. באם לא תתקבל הודעה בדבר ביטול החיוב בהתאם לנוהלי הסינמטק ובנוסף בהתאם לנוהלי חברת האשראי, יחויב כרטיסו של הלקוח במחיר מלא של המנוי.
  על ביטולים ניתן להודיע אך ורק עד שעה לפני תחילת הסרט בטלפון:
  9565008- 09.
  לא ניתן להשאיר הודעה במענה קולי.

 1. הנפקת כרטיסים לסרטים נעשית על בסיס מקום פנוי ובשיטת "כל הקודם זוכה".
  מומלץ להזמין כרטיסים מראש על מנת להבטיח את מקומכם. היה ובמועד ביצוע ההזמנה לא יהא מקום לא תהיה למנוי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הסינמטק.

 1. אין התחייבות להנפקת כרטיסים למקומות ספציפיים באולם. במרבית ההקרנות המקומות אינם מסומנים.

 1. במקרה של אובדן הכרטיס יחויב המנוי בעלות הנפקה חוזרת חד פעמית (כיום בסך של 20 ש"ח).

 1. המנוי אינו כולל קורסים, אירועים, פסטיבלים והקרנות מיוחדות, אשר תבוצענה מעת לעת במסגרת הסינמטק. יחד עם זאת, מנויי הסינמטק יקבלו הנחות והטבות מיוחדות לרוב הפעילויות המתקיימות במקום. כל הנחה שתינתן תהיה בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של הסינמטק, ולא תהיינה למנויים כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בעניינים אלו.

 1. הסינמטק שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו, לבטל מנוי ללא פיצוי בשל התנהגות לא נאותה ו/או בלתי חוקית ו/או בניגוד להוראות שתינתנה במסגרת האולם על ידי נציגי הסינמטק ו/או בשל שימוש במנוי בניגוד לתקנון זה ו/או בשל אי ביצוע התשלומים בקשר למנוי במלואם ו/או במועדם.

 2. המנוי כפוף לכל הוראות תקנון זה, ובביצוע המנוי הלקוח מצהיר כי קרא ובדק את הוראות תקנון זה וכפי שישתנו מעת לעת לפי החלטת הסינמטק, הינו מקבל ומאשר את תוכנן והתאמתן של הוראות אלו ומתחייב לפעול על פיהן, ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לנושאים המפורטים לעיל.

רוצים לשמוע עוד?
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם