הקרנות מסחריות יעודכנו עם חזרה לפעילות מלאה של הסינמטק