fbpx
טוען סרטים

All אירועים for בגרות – הקרנה מסחרית

« הכל

מאי 2019

בגרות – הקרנה מסחרית

מאי 4 בשעה 20:45
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 9 במאי 2019 at 19:30

One event on 11 במאי 2019 at 18:15

One event on 16 במאי 2019 at 20:00

One event on 18 במאי 2019 at 18:30

One event on 23 במאי 2019 at 20:30

One event on 25 במאי 2019 at 18:30

One event on 1 ביוני 2019 at 18:30

One event on 4 ביוני 2019 at 18:30

One event on 8 ביוני 2019 at 20:30

One event on 11 ביוני 2019 at 18:30

One event on 12 ביוני 2019 at 19:00

בגרות Unseen (ישראל, 2018) דרמה מתן, מורה צעיר לספרות, מדבר על מצוקה, שינוי ותובנה, אך תלמידיו אינם מגלים עניין בדבריו. הם מתלוננים שהיצירות משעממות ושכתב ידו אינו ברור, ותוהים מדוע אין סיפורים שמחים ומדוע תמיד מתים בסופם. מתן היה רוצה שהשיעורים יהיו שונים אבל אינו יודע כיצד להביא לשינוי המיוחל. הוא מתעקש להכין את התלמידים לחיים ולהתמודד עם פרק לא פתור ביחסיו עם אביו ועם המשפחה שפעם הייתה לו. סרטו החדש של מתן יאיר, יוצר הסרט "פיגומים". במאי: מתן יאיר…

ראה עוד »

בגרות – הקרנה מסחרית

מאי 9 בשעה 19:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 9 במאי 2019 at 19:30

One event on 11 במאי 2019 at 18:15

One event on 16 במאי 2019 at 20:00

One event on 18 במאי 2019 at 18:30

One event on 23 במאי 2019 at 20:30

One event on 25 במאי 2019 at 18:30

One event on 1 ביוני 2019 at 18:30

One event on 4 ביוני 2019 at 18:30

One event on 8 ביוני 2019 at 20:30

One event on 11 ביוני 2019 at 18:30

One event on 12 ביוני 2019 at 19:00

בגרות Unseen (ישראל, 2018) דרמה מתן, מורה צעיר לספרות, מדבר על מצוקה, שינוי ותובנה, אך תלמידיו אינם מגלים עניין בדבריו. הם מתלוננים שהיצירות משעממות ושכתב ידו אינו ברור, ותוהים מדוע אין סיפורים שמחים ומדוע תמיד מתים בסופם. מתן היה רוצה שהשיעורים יהיו שונים אבל אינו יודע כיצד להביא לשינוי המיוחל. הוא מתעקש להכין את התלמידים לחיים ולהתמודד עם פרק לא פתור ביחסיו עם אביו ועם המשפחה שפעם הייתה לו. סרטו החדש של מתן יאיר, יוצר הסרט "פיגומים". במאי: מתן יאיר…

ראה עוד »

בגרות – הקרנה מסחרית

מאי 11 בשעה 18:15
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 9 במאי 2019 at 19:30

One event on 11 במאי 2019 at 18:15

One event on 16 במאי 2019 at 20:00

One event on 18 במאי 2019 at 18:30

One event on 23 במאי 2019 at 20:30

One event on 25 במאי 2019 at 18:30

One event on 1 ביוני 2019 at 18:30

One event on 4 ביוני 2019 at 18:30

One event on 8 ביוני 2019 at 20:30

One event on 11 ביוני 2019 at 18:30

One event on 12 ביוני 2019 at 19:00

בגרות Unseen (ישראל, 2018) דרמה מתן, מורה צעיר לספרות, מדבר על מצוקה, שינוי ותובנה, אך תלמידיו אינם מגלים עניין בדבריו. הם מתלוננים שהיצירות משעממות ושכתב ידו אינו ברור, ותוהים מדוע אין סיפורים שמחים ומדוע תמיד מתים בסופם. מתן היה רוצה שהשיעורים יהיו שונים אבל אינו יודע כיצד להביא לשינוי המיוחל. הוא מתעקש להכין את התלמידים לחיים ולהתמודד עם פרק לא פתור ביחסיו עם אביו ועם המשפחה שפעם הייתה לו. סרטו החדש של מתן יאיר, יוצר הסרט "פיגומים". במאי: מתן יאיר…

ראה עוד »

בגרות – הקרנה מסחרית

מאי 16 בשעה 20:00
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 9 במאי 2019 at 19:30

One event on 11 במאי 2019 at 18:15

One event on 16 במאי 2019 at 20:00

One event on 18 במאי 2019 at 18:30

One event on 23 במאי 2019 at 20:30

One event on 25 במאי 2019 at 18:30

One event on 1 ביוני 2019 at 18:30

One event on 4 ביוני 2019 at 18:30

One event on 8 ביוני 2019 at 20:30

One event on 11 ביוני 2019 at 18:30

One event on 12 ביוני 2019 at 19:00

בגרות Unseen (ישראל, 2018) דרמה מתן, מורה צעיר לספרות, מדבר על מצוקה, שינוי ותובנה, אך תלמידיו אינם מגלים עניין בדבריו. הם מתלוננים שהיצירות משעממות ושכתב ידו אינו ברור, ותוהים מדוע אין סיפורים שמחים ומדוע תמיד מתים בסופם. מתן היה רוצה שהשיעורים יהיו שונים אבל אינו יודע כיצד להביא לשינוי המיוחל. הוא מתעקש להכין את התלמידים לחיים ולהתמודד עם פרק לא פתור ביחסיו עם אביו ועם המשפחה שפעם הייתה לו. סרטו החדש של מתן יאיר, יוצר הסרט "פיגומים". במאי: מתן יאיר…

ראה עוד »

בגרות – הקרנה מסחרית

מאי 18 בשעה 18:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 9 במאי 2019 at 19:30

One event on 11 במאי 2019 at 18:15

One event on 16 במאי 2019 at 20:00

One event on 18 במאי 2019 at 18:30

One event on 23 במאי 2019 at 20:30

One event on 25 במאי 2019 at 18:30

One event on 1 ביוני 2019 at 18:30

One event on 4 ביוני 2019 at 18:30

One event on 8 ביוני 2019 at 20:30

One event on 11 ביוני 2019 at 18:30

One event on 12 ביוני 2019 at 19:00

בגרות Unseen (ישראל, 2018) דרמה מתן, מורה צעיר לספרות, מדבר על מצוקה, שינוי ותובנה, אך תלמידיו אינם מגלים עניין בדבריו. הם מתלוננים שהיצירות משעממות ושכתב ידו אינו ברור, ותוהים מדוע אין סיפורים שמחים ומדוע תמיד מתים בסופם. מתן היה רוצה שהשיעורים יהיו שונים אבל אינו יודע כיצד להביא לשינוי המיוחל. הוא מתעקש להכין את התלמידים לחיים ולהתמודד עם פרק לא פתור ביחסיו עם אביו ועם המשפחה שפעם הייתה לו. סרטו החדש של מתן יאיר, יוצר הסרט "פיגומים". במאי: מתן יאיר…

ראה עוד »

בגרות – הקרנה מסחרית

מאי 23 בשעה 20:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 9 במאי 2019 at 19:30

One event on 11 במאי 2019 at 18:15

One event on 16 במאי 2019 at 20:00

One event on 18 במאי 2019 at 18:30

One event on 23 במאי 2019 at 20:30

One event on 25 במאי 2019 at 18:30

One event on 1 ביוני 2019 at 18:30

One event on 4 ביוני 2019 at 18:30

One event on 8 ביוני 2019 at 20:30

One event on 11 ביוני 2019 at 18:30

One event on 12 ביוני 2019 at 19:00

בגרות Unseen (ישראל, 2018) דרמה מתן, מורה צעיר לספרות, מדבר על מצוקה, שינוי ותובנה, אך תלמידיו אינם מגלים עניין בדבריו. הם מתלוננים שהיצירות משעממות ושכתב ידו אינו ברור, ותוהים מדוע אין סיפורים שמחים ומדוע תמיד מתים בסופם. מתן היה רוצה שהשיעורים יהיו שונים אבל אינו יודע כיצד להביא לשינוי המיוחל. הוא מתעקש להכין את התלמידים לחיים ולהתמודד עם פרק לא פתור ביחסיו עם אביו ועם המשפחה שפעם הייתה לו. סרטו החדש של מתן יאיר, יוצר הסרט "פיגומים". במאי: מתן יאיר…

ראה עוד »

בגרות – הקרנה מסחרית

מאי 25 בשעה 18:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 9 במאי 2019 at 19:30

One event on 11 במאי 2019 at 18:15

One event on 16 במאי 2019 at 20:00

One event on 18 במאי 2019 at 18:30

One event on 23 במאי 2019 at 20:30

One event on 25 במאי 2019 at 18:30

One event on 1 ביוני 2019 at 18:30

One event on 4 ביוני 2019 at 18:30

One event on 8 ביוני 2019 at 20:30

One event on 11 ביוני 2019 at 18:30

One event on 12 ביוני 2019 at 19:00

בגרות Unseen (ישראל, 2018) דרמה מתן, מורה צעיר לספרות, מדבר על מצוקה, שינוי ותובנה, אך תלמידיו אינם מגלים עניין בדבריו. הם מתלוננים שהיצירות משעממות ושכתב ידו אינו ברור, ותוהים מדוע אין סיפורים שמחים ומדוע תמיד מתים בסופם. מתן היה רוצה שהשיעורים יהיו שונים אבל אינו יודע כיצד להביא לשינוי המיוחל. הוא מתעקש להכין את התלמידים לחיים ולהתמודד עם פרק לא פתור ביחסיו עם אביו ועם המשפחה שפעם הייתה לו. סרטו החדש של מתן יאיר, יוצר הסרט "פיגומים". במאי: מתן יאיר…

ראה עוד »

יוני 2019

בגרות – הקרנה מסחרית

יוני 1 בשעה 18:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 9 במאי 2019 at 19:30

One event on 11 במאי 2019 at 18:15

One event on 16 במאי 2019 at 20:00

One event on 18 במאי 2019 at 18:30

One event on 23 במאי 2019 at 20:30

One event on 25 במאי 2019 at 18:30

One event on 1 ביוני 2019 at 18:30

One event on 4 ביוני 2019 at 18:30

One event on 8 ביוני 2019 at 20:30

One event on 11 ביוני 2019 at 18:30

One event on 12 ביוני 2019 at 19:00

בגרות Unseen (ישראל, 2018) דרמה מתן, מורה צעיר לספרות, מדבר על מצוקה, שינוי ותובנה, אך תלמידיו אינם מגלים עניין בדבריו. הם מתלוננים שהיצירות משעממות ושכתב ידו אינו ברור, ותוהים מדוע אין סיפורים שמחים ומדוע תמיד מתים בסופם. מתן היה רוצה שהשיעורים יהיו שונים אבל אינו יודע כיצד להביא לשינוי המיוחל. הוא מתעקש להכין את התלמידים לחיים ולהתמודד עם פרק לא פתור ביחסיו עם אביו ועם המשפחה שפעם הייתה לו. סרטו החדש של מתן יאיר, יוצר הסרט "פיגומים". במאי: מתן יאיר…

ראה עוד »

בגרות – הקרנה מסחרית

יוני 4 בשעה 18:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 9 במאי 2019 at 19:30

One event on 11 במאי 2019 at 18:15

One event on 16 במאי 2019 at 20:00

One event on 18 במאי 2019 at 18:30

One event on 23 במאי 2019 at 20:30

One event on 25 במאי 2019 at 18:30

One event on 1 ביוני 2019 at 18:30

One event on 4 ביוני 2019 at 18:30

One event on 8 ביוני 2019 at 20:30

One event on 11 ביוני 2019 at 18:30

One event on 12 ביוני 2019 at 19:00

בגרות Unseen (ישראל, 2018) דרמה מתן, מורה צעיר לספרות, מדבר על מצוקה, שינוי ותובנה, אך תלמידיו אינם מגלים עניין בדבריו. הם מתלוננים שהיצירות משעממות ושכתב ידו אינו ברור, ותוהים מדוע אין סיפורים שמחים ומדוע תמיד מתים בסופם. מתן היה רוצה שהשיעורים יהיו שונים אבל אינו יודע כיצד להביא לשינוי המיוחל. הוא מתעקש להכין את התלמידים לחיים ולהתמודד עם פרק לא פתור ביחסיו עם אביו ועם המשפחה שפעם הייתה לו. סרטו החדש של מתן יאיר, יוצר הסרט "פיגומים". במאי: מתן יאיר…

ראה עוד »

בגרות – הקרנה מסחרית

יוני 8 בשעה 20:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 9 במאי 2019 at 19:30

One event on 11 במאי 2019 at 18:15

One event on 16 במאי 2019 at 20:00

One event on 18 במאי 2019 at 18:30

One event on 23 במאי 2019 at 20:30

One event on 25 במאי 2019 at 18:30

One event on 1 ביוני 2019 at 18:30

One event on 4 ביוני 2019 at 18:30

One event on 8 ביוני 2019 at 20:30

One event on 11 ביוני 2019 at 18:30

One event on 12 ביוני 2019 at 19:00

בגרות Unseen (ישראל, 2018) דרמה מתן, מורה צעיר לספרות, מדבר על מצוקה, שינוי ותובנה, אך תלמידיו אינם מגלים עניין בדבריו. הם מתלוננים שהיצירות משעממות ושכתב ידו אינו ברור, ותוהים מדוע אין סיפורים שמחים ומדוע תמיד מתים בסופם. מתן היה רוצה שהשיעורים יהיו שונים אבל אינו יודע כיצד להביא לשינוי המיוחל. הוא מתעקש להכין את התלמידים לחיים ולהתמודד עם פרק לא פתור ביחסיו עם אביו ועם המשפחה שפעם הייתה לו. סרטו החדש של מתן יאיר, יוצר הסרט "פיגומים". במאי: מתן יאיר…

ראה עוד »
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
גלילה לראש העמוד