fbpx
טוען סרטים

כל האירועים עבור האשמים – הקרנה מסחרית

« הכל

פברואר 2019

האשמים – הקרנה מסחרית

פברואר 5 בשעה 18:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

הקרנה ב 1 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 5 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 6 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 7 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 8 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 11:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 20:45

הקרנה ב 12 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 13 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 17:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 15 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 במרץ 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 במרץ 2019 ב 21:00

האשמים The guilty (דנמרק, 2018) דרמת מתח אחד הסרטים הכי מדוברים של השנה. אסגר הולם, קצין משטרה המשרת כמוקדן במוקד משטרתי עונה לשיחת חירום מאשה חטופה. כשהשיחה מתנתקת לפתע, מתחיל מרדף אחר האשה והחוטף. חמוש בטלפון בלבד, יוצא אסגר למרוץ נגד הזמן. עד מהרה הוא מבין שמדובר בפשע גדול בהרבה משחשב. סרט הביכורים של גוסטב מולר הותיר את הקהל המום בבכורתו בפסטיבלי סאנדנס ורוטרדם, בשניהם זכה בפרס הקהל לסרט הטוב ביותר. מאז זכה הסרט בעשרות פרסים נוספים ברחבי העולם  לסרט,…

ראה עוד »

האשמים – הקרנה מסחרית

פברואר 6 בשעה 20:00
|מספר הקרנות (ראה הכל)

הקרנה ב 1 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 5 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 6 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 7 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 8 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 11:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 20:45

הקרנה ב 12 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 13 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 17:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 15 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 במרץ 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 במרץ 2019 ב 21:00

האשמים The guilty (דנמרק, 2018) דרמת מתח אחד הסרטים הכי מדוברים של השנה. אסגר הולם, קצין משטרה המשרת כמוקדן במוקד משטרתי עונה לשיחת חירום מאשה חטופה. כשהשיחה מתנתקת לפתע, מתחיל מרדף אחר האשה והחוטף. חמוש בטלפון בלבד, יוצא אסגר למרוץ נגד הזמן. עד מהרה הוא מבין שמדובר בפשע גדול בהרבה משחשב. סרט הביכורים של גוסטב מולר הותיר את הקהל המום בבכורתו בפסטיבלי סאנדנס ורוטרדם, בשניהם זכה בפרס הקהל לסרט הטוב ביותר. מאז זכה הסרט בעשרות פרסים נוספים ברחבי העולם  לסרט,…

ראה עוד »

האשמים – הקרנה מסחרית

פברואר 7 בשעה 20:00
|מספר הקרנות (ראה הכל)

הקרנה ב 1 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 5 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 6 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 7 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 8 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 11:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 20:45

הקרנה ב 12 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 13 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 17:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 15 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 במרץ 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 במרץ 2019 ב 21:00

האשמים The guilty (דנמרק, 2018) דרמת מתח אחד הסרטים הכי מדוברים של השנה. אסגר הולם, קצין משטרה המשרת כמוקדן במוקד משטרתי עונה לשיחת חירום מאשה חטופה. כשהשיחה מתנתקת לפתע, מתחיל מרדף אחר האשה והחוטף. חמוש בטלפון בלבד, יוצא אסגר למרוץ נגד הזמן. עד מהרה הוא מבין שמדובר בפשע גדול בהרבה משחשב. סרט הביכורים של גוסטב מולר הותיר את הקהל המום בבכורתו בפסטיבלי סאנדנס ורוטרדם, בשניהם זכה בפרס הקהל לסרט הטוב ביותר. מאז זכה הסרט בעשרות פרסים נוספים ברחבי העולם  לסרט,…

ראה עוד »

האשמים – הקרנה מסחרית

פברואר 8 בשעה 21:00
|מספר הקרנות (ראה הכל)

הקרנה ב 1 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 5 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 6 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 7 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 8 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 11:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 20:45

הקרנה ב 12 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 13 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 17:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 15 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 במרץ 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 במרץ 2019 ב 21:00

האשמים The guilty (דנמרק, 2018) דרמת מתח אחד הסרטים הכי מדוברים של השנה. אסגר הולם, קצין משטרה המשרת כמוקדן במוקד משטרתי עונה לשיחת חירום מאשה חטופה. כשהשיחה מתנתקת לפתע, מתחיל מרדף אחר האשה והחוטף. חמוש בטלפון בלבד, יוצא אסגר למרוץ נגד הזמן. עד מהרה הוא מבין שמדובר בפשע גדול בהרבה משחשב. סרט הביכורים של גוסטב מולר הותיר את הקהל המום בבכורתו בפסטיבלי סאנדנס ורוטרדם, בשניהם זכה בפרס הקהל לסרט הטוב ביותר. מאז זכה הסרט בעשרות פרסים נוספים ברחבי העולם  לסרט,…

ראה עוד »

האשמים – הקרנה מסחרית

פברואר 9 בשעה 11:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

הקרנה ב 1 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 5 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 6 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 7 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 8 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 11:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 20:45

הקרנה ב 12 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 13 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 17:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 15 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 במרץ 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 במרץ 2019 ב 21:00

האשמים The guilty (דנמרק, 2018) דרמת מתח אחד הסרטים הכי מדוברים של השנה. אסגר הולם, קצין משטרה המשרת כמוקדן במוקד משטרתי עונה לשיחת חירום מאשה חטופה. כשהשיחה מתנתקת לפתע, מתחיל מרדף אחר האשה והחוטף. חמוש בטלפון בלבד, יוצא אסגר למרוץ נגד הזמן. עד מהרה הוא מבין שמדובר בפשע גדול בהרבה משחשב. סרט הביכורים של גוסטב מולר הותיר את הקהל המום בבכורתו בפסטיבלי סאנדנס ורוטרדם, בשניהם זכה בפרס הקהל לסרט הטוב ביותר. מאז זכה הסרט בעשרות פרסים נוספים ברחבי העולם  לסרט,…

ראה עוד »

האשמים – הקרנה מסחרית

פברואר 9 בשעה 18:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

הקרנה ב 1 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 5 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 6 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 7 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 8 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 11:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 20:45

הקרנה ב 12 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 13 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 17:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 15 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 במרץ 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 במרץ 2019 ב 21:00

האשמים The guilty (דנמרק, 2018) דרמת מתח אחד הסרטים הכי מדוברים של השנה. אסגר הולם, קצין משטרה המשרת כמוקדן במוקד משטרתי עונה לשיחת חירום מאשה חטופה. כשהשיחה מתנתקת לפתע, מתחיל מרדף אחר האשה והחוטף. חמוש בטלפון בלבד, יוצא אסגר למרוץ נגד הזמן. עד מהרה הוא מבין שמדובר בפשע גדול בהרבה משחשב. סרט הביכורים של גוסטב מולר הותיר את הקהל המום בבכורתו בפסטיבלי סאנדנס ורוטרדם, בשניהם זכה בפרס הקהל לסרט הטוב ביותר. מאז זכה הסרט בעשרות פרסים נוספים ברחבי העולם  לסרט,…

ראה עוד »

האשמים – הקרנה מסחרית

פברואר 9 בשעה 20:45
|מספר הקרנות (ראה הכל)

הקרנה ב 1 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 5 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 6 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 7 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 8 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 11:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 9 בפברואר 2019 ב 20:45

הקרנה ב 12 בפברואר 2019 ב 18:30

הקרנה ב 13 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 17:00

הקרנה ב 14 בפברואר 2019 ב 20:00

הקרנה ב 15 בפברואר 2019 ב 21:00

הקרנה ב 2 במרץ 2019 ב 21:00

הקרנה ב 9 במרץ 2019 ב 21:00

האשמים The guilty (דנמרק, 2018) דרמת מתח אחד הסרטים הכי מדוברים של השנה. אסגר הולם, קצין משטרה המשרת כמוקדן במוקד משטרתי עונה לשיחת חירום מאשה חטופה. כשהשיחה מתנתקת לפתע, מתחיל מרדף אחר האשה והחוטף. חמוש בטלפון בלבד, יוצא אסגר למרוץ נגד הזמן. עד מהרה הוא מבין שמדובר בפשע גדול בהרבה משחשב. סרט הביכורים של גוסטב מולר הותיר את הקהל המום בבכורתו בפסטיבלי סאנדנס ורוטרדם, בשניהם זכה בפרס הקהל לסרט הטוב ביותר. מאז זכה הסרט בעשרות פרסים נוספים ברחבי העולם  לסרט,…

ראה עוד »
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
גלילה לראש העמוד