fbpx
טוען סרטים

All אירועים for זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

« הכל

יוני 2019

זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

יוני 28 בשעה 21:00
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 14 ביוני 2019 at 21:00

One event on 15 ביוני 2019 at 18:30

One event on 20 ביוני 2019 at 17:30

One event on 21 ביוני 2019 at 21:00

One event on 25 ביוני 2019 at 18:30

One event on 27 ביוני 2019 at 17:30

One event on 28 ביוני 2019 at 21:00

One event on 29 ביוני 2019 at 20:45

One event on 2 ביולי 2019 at 18:30

One event on 3 ביולי 2019 at 20:00

זה בידיים שלך doigts des bout Au (צרפת/אנגליה, 2018) דרמה קומית מוזיקה היא הסוד של מתיאו הפרוע. פריצה שביצע עם חבריו מהפרברים מובילה אותו לכלא, אבל עונשו מומר לעבודות שירות בעצת מנהל הקונסרבטוריון הלאומי, שמזהה בו פוטנציאל להיות לפסנתרן מחונן. חייו של מתיאו משתנים בתכלית: הוא עובר סדרת חינוך מוזיקלית אצל מורה קשוחה ומתאהב בצעירה שרואה אותו כמו שהוא. כדי להתמיד, יצטרכו הוא והסובבים אותו להתגבר על דעות קדומות. במאי: לודוביק ּבֵרְנָאר שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, לַמְּבֵר וילסון, קַרידְגָ'ה טֹורֶה.…

ראה עוד »

זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

יוני 29 בשעה 20:45
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 14 ביוני 2019 at 21:00

One event on 15 ביוני 2019 at 18:30

One event on 20 ביוני 2019 at 17:30

One event on 21 ביוני 2019 at 21:00

One event on 25 ביוני 2019 at 18:30

One event on 27 ביוני 2019 at 17:30

One event on 28 ביוני 2019 at 21:00

One event on 29 ביוני 2019 at 20:45

One event on 2 ביולי 2019 at 18:30

One event on 3 ביולי 2019 at 20:00

זה בידיים שלך doigts des bout Au (צרפת/אנגליה, 2018) דרמה קומית מוזיקה היא הסוד של מתיאו הפרוע. פריצה שביצע עם חבריו מהפרברים מובילה אותו לכלא, אבל עונשו מומר לעבודות שירות בעצת מנהל הקונסרבטוריון הלאומי, שמזהה בו פוטנציאל להיות לפסנתרן מחונן. חייו של מתיאו משתנים בתכלית: הוא עובר סדרת חינוך מוזיקלית אצל מורה קשוחה ומתאהב בצעירה שרואה אותו כמו שהוא. כדי להתמיד, יצטרכו הוא והסובבים אותו להתגבר על דעות קדומות. במאי: לודוביק ּבֵרְנָאר שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, לַמְּבֵר וילסון, קַרידְגָ'ה טֹורֶה.…

ראה עוד »

יולי 2019

זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

יולי 2 בשעה 18:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 14 ביוני 2019 at 21:00

One event on 15 ביוני 2019 at 18:30

One event on 20 ביוני 2019 at 17:30

One event on 21 ביוני 2019 at 21:00

One event on 25 ביוני 2019 at 18:30

One event on 27 ביוני 2019 at 17:30

One event on 28 ביוני 2019 at 21:00

One event on 29 ביוני 2019 at 20:45

One event on 2 ביולי 2019 at 18:30

One event on 3 ביולי 2019 at 20:00

זה בידיים שלך doigts des bout Au (צרפת/אנגליה, 2018) דרמה קומית מוזיקה היא הסוד של מתיאו הפרוע. פריצה שביצע עם חבריו מהפרברים מובילה אותו לכלא, אבל עונשו מומר לעבודות שירות בעצת מנהל הקונסרבטוריון הלאומי, שמזהה בו פוטנציאל להיות לפסנתרן מחונן. חייו של מתיאו משתנים בתכלית: הוא עובר סדרת חינוך מוזיקלית אצל מורה קשוחה ומתאהב בצעירה שרואה אותו כמו שהוא. כדי להתמיד, יצטרכו הוא והסובבים אותו להתגבר על דעות קדומות. במאי: לודוביק ּבֵרְנָאר שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, לַמְּבֵר וילסון, קַרידְגָ'ה טֹורֶה.…

ראה עוד »

זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

יולי 3 בשעה 20:00
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 14 ביוני 2019 at 21:00

One event on 15 ביוני 2019 at 18:30

One event on 20 ביוני 2019 at 17:30

One event on 21 ביוני 2019 at 21:00

One event on 25 ביוני 2019 at 18:30

One event on 27 ביוני 2019 at 17:30

One event on 28 ביוני 2019 at 21:00

One event on 29 ביוני 2019 at 20:45

One event on 2 ביולי 2019 at 18:30

One event on 3 ביולי 2019 at 20:00

זה בידיים שלך doigts des bout Au (צרפת/אנגליה, 2018) דרמה קומית מוזיקה היא הסוד של מתיאו הפרוע. פריצה שביצע עם חבריו מהפרברים מובילה אותו לכלא, אבל עונשו מומר לעבודות שירות בעצת מנהל הקונסרבטוריון הלאומי, שמזהה בו פוטנציאל להיות לפסנתרן מחונן. חייו של מתיאו משתנים בתכלית: הוא עובר סדרת חינוך מוזיקלית אצל מורה קשוחה ומתאהב בצעירה שרואה אותו כמו שהוא. כדי להתמיד, יצטרכו הוא והסובבים אותו להתגבר על דעות קדומות. במאי: לודוביק ּבֵרְנָאר שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, לַמְּבֵר וילסון, קַרידְגָ'ה טֹורֶה.…

ראה עוד »

יוני 2019

זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

יוני 13 בשעה 20:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 14 ביוני 2019 at 21:00

One event on 15 ביוני 2019 at 18:30

One event on 20 ביוני 2019 at 17:30

One event on 21 ביוני 2019 at 21:00

One event on 25 ביוני 2019 at 18:30

One event on 27 ביוני 2019 at 17:30

One event on 28 ביוני 2019 at 21:00

One event on 29 ביוני 2019 at 20:45

One event on 2 ביולי 2019 at 18:30

One event on 3 ביולי 2019 at 20:00

זה בידיים שלך doigts des bout Au (צרפת/אנגליה, 2018) דרמה קומית מוזיקה היא הסוד של מתיאו הפרוע. פריצה שביצע עם חבריו מהפרברים מובילה אותו לכלא, אבל עונשו מומר לעבודות שירות בעצת מנהל הקונסרבטוריון הלאומי, שמזהה בו פוטנציאל להיות לפסנתרן מחונן. חייו של מתיאו משתנים בתכלית: הוא עובר סדרת חינוך מוזיקלית אצל מורה קשוחה ומתאהב בצעירה שרואה אותו כמו שהוא. כדי להתמיד, יצטרכו הוא והסובבים אותו להתגבר על דעות קדומות. במאי: לודוביק ּבֵרְנָאר שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, לַמְּבֵר וילסון, קַרידְגָ'ה טֹורֶה.…

ראה עוד »

זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

יוני 14 בשעה 21:00
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 14 ביוני 2019 at 21:00

One event on 15 ביוני 2019 at 18:30

One event on 20 ביוני 2019 at 17:30

זה בידיים שלך doigts des bout Au (צרפת/אנגליה, 2018) דרמה קומית מוזיקה היא הסוד של מתיאו הפרוע. פריצה שביצע עם חבריו מהפרברים מובילה אותו לכלא, אבל עונשו מומר לעבודות שירות בעצת מנהל הקונסרבטוריון הלאומי, שמזהה בו פוטנציאל להיות לפסנתרן מחונן. חייו של מתיאו משתנים בתכלית: הוא עובר סדרת חינוך מוזיקלית אצל מורה קשוחה ומתאהב בצעירה שרואה אותו כמו שהוא. כדי להתמיד, יצטרכו הוא והסובבים אותו להתגבר על דעות קדומות. במאי: לודוביק ּבֵרְנָאר שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, לַמְּבֵר וילסון, קַרידְגָ'ה טֹורֶה.…

ראה עוד »

זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

יוני 15 בשעה 18:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 14 ביוני 2019 at 21:00

One event on 15 ביוני 2019 at 18:30

One event on 20 ביוני 2019 at 17:30

זה בידיים שלך doigts des bout Au (צרפת/אנגליה, 2018) דרמה קומית מוזיקה היא הסוד של מתיאו הפרוע. פריצה שביצע עם חבריו מהפרברים מובילה אותו לכלא, אבל עונשו מומר לעבודות שירות בעצת מנהל הקונסרבטוריון הלאומי, שמזהה בו פוטנציאל להיות לפסנתרן מחונן. חייו של מתיאו משתנים בתכלית: הוא עובר סדרת חינוך מוזיקלית אצל מורה קשוחה ומתאהב בצעירה שרואה אותו כמו שהוא. כדי להתמיד, יצטרכו הוא והסובבים אותו להתגבר על דעות קדומות. במאי: לודוביק ּבֵרְנָאר שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, לַמְּבֵר וילסון, קַרידְגָ'ה טֹורֶה.…

ראה עוד »

זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

יוני 20 בשעה 17:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 14 ביוני 2019 at 21:00

One event on 15 ביוני 2019 at 18:30

One event on 20 ביוני 2019 at 17:30

One event on 21 ביוני 2019 at 21:00

One event on 25 ביוני 2019 at 18:30

One event on 27 ביוני 2019 at 17:30

זה בידיים שלך doigts des bout Au (צרפת/אנגליה, 2018) דרמה קומית מוזיקה היא הסוד של מתיאו הפרוע. פריצה שביצע עם חבריו מהפרברים מובילה אותו לכלא, אבל עונשו מומר לעבודות שירות בעצת מנהל הקונסרבטוריון הלאומי, שמזהה בו פוטנציאל להיות לפסנתרן מחונן. חייו של מתיאו משתנים בתכלית: הוא עובר סדרת חינוך מוזיקלית אצל מורה קשוחה ומתאהב בצעירה שרואה אותו כמו שהוא. כדי להתמיד, יצטרכו הוא והסובבים אותו להתגבר על דעות קדומות. במאי: לודוביק ּבֵרְנָאר שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, לַמְּבֵר וילסון, קַרידְגָ'ה טֹורֶה.…

ראה עוד »

זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

יוני 21 בשעה 21:00
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 14 ביוני 2019 at 21:00

One event on 15 ביוני 2019 at 18:30

One event on 20 ביוני 2019 at 17:30

One event on 21 ביוני 2019 at 21:00

One event on 25 ביוני 2019 at 18:30

One event on 27 ביוני 2019 at 17:30

זה בידיים שלך doigts des bout Au (צרפת/אנגליה, 2018) דרמה קומית מוזיקה היא הסוד של מתיאו הפרוע. פריצה שביצע עם חבריו מהפרברים מובילה אותו לכלא, אבל עונשו מומר לעבודות שירות בעצת מנהל הקונסרבטוריון הלאומי, שמזהה בו פוטנציאל להיות לפסנתרן מחונן. חייו של מתיאו משתנים בתכלית: הוא עובר סדרת חינוך מוזיקלית אצל מורה קשוחה ומתאהב בצעירה שרואה אותו כמו שהוא. כדי להתמיד, יצטרכו הוא והסובבים אותו להתגבר על דעות קדומות. במאי: לודוביק ּבֵרְנָאר שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, לַמְּבֵר וילסון, קַרידְגָ'ה טֹורֶה.…

ראה עוד »

זה בידיים שלך – הקרנה מסחרית

יוני 25 בשעה 18:30
|מספר הקרנות (ראה הכל)

One event on 14 ביוני 2019 at 21:00

One event on 15 ביוני 2019 at 18:30

One event on 20 ביוני 2019 at 17:30

One event on 21 ביוני 2019 at 21:00

One event on 25 ביוני 2019 at 18:30

One event on 27 ביוני 2019 at 17:30

One event on 28 ביוני 2019 at 21:00

One event on 29 ביוני 2019 at 20:45

One event on 2 ביולי 2019 at 18:30

One event on 3 ביולי 2019 at 20:00

זה בידיים שלך doigts des bout Au (צרפת/אנגליה, 2018) דרמה קומית מוזיקה היא הסוד של מתיאו הפרוע. פריצה שביצע עם חבריו מהפרברים מובילה אותו לכלא, אבל עונשו מומר לעבודות שירות בעצת מנהל הקונסרבטוריון הלאומי, שמזהה בו פוטנציאל להיות לפסנתרן מחונן. חייו של מתיאו משתנים בתכלית: הוא עובר סדרת חינוך מוזיקלית אצל מורה קשוחה ומתאהב בצעירה שרואה אותו כמו שהוא. כדי להתמיד, יצטרכו הוא והסובבים אותו להתגבר על דעות קדומות. במאי: לודוביק ּבֵרְנָאר שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, לַמְּבֵר וילסון, קַרידְגָ'ה טֹורֶה.…

ראה עוד »
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
גלילה לראש העמוד